Credits

Muddy River

DIRECTOR:  Kôhei Oguri COMPOSER:  Kurodo Mori
WRITER:  Teru Miyamoto, Takako Shigemori CAST:  Noutaka Asahara, Gannosuke Ashiya, Yumiko Fujita, Reiko Hatsune, Mariko Kaga, Keizo Kanie, Yoshitaka Nishiyama, Minoru Sakurai, Makiko Shibata, Takahiro Tamura, Taiji Tonoyama, Masako Yagi
CINEMATOGRAPHER:  Shohei Ando DATE OF RELEASE:  1981
EDITOR:  Nobuo Ogawa COUNTRY:  Japan
PRODUCER:  Motoyasu Kimura LANGUAGE:  Japanese
PRODUCTION COMPANY:  Kimura Productions RUNTIME:  105 minutes
DISTRIBUTOR:  N/A COLOR:  Black & White
  CERTIFICATION:  Finland: K-12


JR & F
Home Page