Credits

Sleeping Man

DIRECTOR:  Kôhei Oguri COMPOSER:  Toshio Hosokawa
WRITER:  Kôhei Oguri, Kiyoshi Kenmochi CAST:  Sung-kee Ahn, Christine Hakim, Jun Hamamura, Tokie Hidari, Masao Imafuku, Ittoku Kishibe, Toshie Kobayashi, Takahiro Tamura, Tetsu Watananbe, Koji Yakusho
CINEMATOGRAPHER:  Osamu Maruike DATE OF RELEASE:  1996
EDITOR:  Nobuo Ogawa COUNTRY:  Japan
PRODUCER:  Hiroshi Fujikura, Kiyoshi Kenmochi LANGUAGE:  Japanese
PRODUCTION COMPANY:  Nemuru Otoko Seisaku Iinkai RUNTIME:  103 minutes
DISTRIBUTOR:  Gold View Company COLOR:  Color
  CERTIFICATION:  N/A

 


JR & F
Home Page